Internet

Godišnje istraživanje trendova u komunikacijama i odnosima s javnošću

European Communication Monitor predstavlja najveće međunarodno istraživanje o strateškim komunikacijama. Čak 2.777 profesionalaca iz 42 zemlje je učestvovalo u istraživanju ove godine.
Izdanje obuhvata teme kakve su mobilne komunikacije, ključni elementi zadovoljstva poslom, razvoj karijere, mentorstvo, uticaj modernih tehnologija na poslovanje, teme koje se tiču polova, karakteristike uspešnih timova, itd.
komunikacije
Rezultate možete preuzeti na sledećoj adresi www.communicationmonitor.eu/

Leave a Reply