Internet

Google Calendar Gallery

Google je ponudio novu, odnosno tačnije obogatio postojeći kalendar servis sa Google Calendar Gallery – direktorijum javnih kalendara na koje se možete pretplatiti. Nova alatka omogućava pretraživanje javnih kalenadara koji su sada grupisani u kategorije (Top Picks, TV Shows, Events, Sports, Entertainment, Miscellaneous, Holidays i By Google) koje je takođe moguće pretražiti, a predstavljeni su u vidu jednostavnih listi. Dovoljno je u Search polje uneti poštanski broj ili naziv grada i možete dobiti pregršt kalendara od lokalnog značaja.

Leave a Reply