Internet

Google digitalizuje istorijske arhive

Google je postigao dogovor sa Britanskom bibliotekom prema kom će nekoliko hiljada istorijskih knjiga biti skenirano i objavljeno na Internetu. Ovaj dogovor omogućiće korisnicima Interneta da čitaju, pretražuju i kopiraju 250.000 tekstova objavljenih između 1700. i 1870. godine. Dogovor obuhvata radove iz kolekcije biblioteke koji nisu pokriveni restrikcijama o autorskim pravima.

Google je sklopio slične dogovore sa bibliotekama širom sveta. Planu kompanije da na Internetu objavi više miliona naslova koji su zaštićeni autorskim pravima protive se izdavači širom sveta, dok je u SAD-u pokrenut i sudski proces. Britanska biblioteka ima kolekciju od 14 miliona knjiga i skoro milion časopisa.

Leave a Reply