Internet

“Google Insights for Search” podržava i Srbiju

Servisi Google Insights for Search (Google-a Uvid u pretragu) <http://www.google.com/insights/search/> i Trendovi <http://www.google.com/trends> od sredine jula dopunjeni podacima za Republiku Srbiju. „Uvid u pretragu” je servis koji omogućava uvid u termine koje korisnici koriste za pretragu na Google pretraživaču.

Servis „Uvid u pretragu” pokazuje pojmove koji se najčešće pretražuju i trendove u porastu ili smanjenju pretraga koje mogu pomoći u istraživanjima tržišta. „Uvid u pretragu“ je servis koji je osmišljen tako da bude okrenut ka korisnicima (kao što su istraživači ili oglašavači) kojima neke od njegovih naprednih funkcija mogu da budu korisnije. Naime, servis “Uvid u pretragu” omogućuje mnogo najrazlicitijih mogućnosti korišćenja, kao što su upoređivanje, sezonska periodičnost, kreiranje asocijacija na brend, ulaz na nova tržišta i slično.

Leave a Reply