google-search
Internet

Google kapitalizacija za porasla 10 puta

Pretraživač Google se prema berzanskim rezultatima 19. avgusta procenjuje na $288 milijardi. Tako je za 9 godina, od kada se akcijama Google trguje na berzi Nasdaq, kapitalizacija pretraživača porasla 10 puta.

Bez obzira na impresivni rast akcija, Google je po mnogim parametrima potcenjen u odnosu na druge internet kompanije. Iako je najskuplji internet aktiv, Google mnogo zaostaje za konkurentima po pokazatelju odnos vrednosti prema prognozi prihoda za sledeću godinu.

google-search

Ako se internet prodavnica Amazon procenjuje na 135 godišnjih prihoda, a Facebook na 44, Google samo na 18. Kada je pretraživač izlazio na berzu bio je procenjen na 52 godišnja prihoda.

Leave a Reply