google
Internet

Google odaje počast Francu Kafki povodom 130 godina od rođenja

Globalni Internet pretraživač Google danas je svoju naslovnu stranu posvetio 130-godišnjici od rođenja češkog pisca jevrejskog porekla Franca Kafke (1883-1924), koji je pisao na nemačkom.
Rođen je 3. jula 1883. u Pragu, tada Austro-ugarska, Kafka je pohađao nemačke škole u Pragu a završio je pravni fakultet sa doktoratom.
Do 1945. bio je nepoznat, jer za života gotovo i nije objavljivao. Glavninu spisa, uključujući pisma i “Dnevnike”, publikovao je njegov prijatelj Maks Brod, uprkos Kafkinim izričitim instrukcijama da budu uništeni.

google
Kafkin rad, najvećim delom, prikaz je apsolutne nezaštićenosti pojedinca i nemoći pojedinca u savremenom društvu, u kojem je čovek neretko suočen sa potpuno nevidljivim i neprepoznatljivim silama i motivima.
Autor je romana “Proces”, “Zamak”, “Amerika” i pripovetki “Presuda”, “Preobražaj”, “U kažnjeničkoj koloniji”, “Seoski lekar”, “Umetnik u gladovanju”. Izvršio je veliki uticaj na brojne stvaraoce, a usvojen je čak termin “kafkijanska atmosfera”.
Od 2001. godine grad Prag i Društvo Franca Kafke dodeljuju godišnju nagradu “humanističkog karaktera za doprinos kulturnoj, nacionalnoj, jezičnoj i verskoj toleranciji”.

Leave a Reply