Internet

Google otkrio da francuska agencija ANSSI lažira sertifikate

Francuska agencija za sigurnost informacionih sistema ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) otkrivena je pri neovlašćenom kreiranju digitalnih sertifikata za nekoliko Googleovih domena.

Iz Google-a izjavljuje da je sertifikate izdalo posredničko CA telo koja se povratno povezuju sa ANSSI-em. U ANSSI-u ističu da su lažni sertifikati rezultat ljudske greške, nastale tokom procesa usmerenog na jačanje celokupne IT sigurnosti.

google

Greška nije imala posledice na celokupnu mrežnu sigurnost, bilo za francusku upravu ili širu javnost. Google navodi da se sertifikat koristio u privatnoj mreži na komercijalnom uređaju za nadgledanje šifriranog saobraćaja.

Google je iskoristio ovaj incident za isticanje potrebe za svojim projektom “Certificate Transparency“, usmerenog na utvrđivanje propusta u sistemima s SSL sertifikatima, što bi moglo rezultirati MiTM napadom ili lažiranjem web lokacije.

Leave a Reply