Društvene mreže · Internet

Google pristao na plaćanje odštete vezane za Google Buzz servis

Google je pristao na plaćanje obeštećenja od čak 8,5 miliona dolara kako bi podmirio brojne tužbe koje su se pojavile zbog socijalne mreže Google Buzz. Reč je o socijalnoj mreži koja se integriše u popularnu uslugu elektronske pošte, Gmail. Tužba objedinjuje nekoliko civilnih parnica koje su pokrenute protiv kompanije nakon pružanja usluge Gmail korisnicima. Pokazalo se da servis Buzz automatski izlaže korisničke kontakte na Internetu i time narušava privatnost korisnika.

Iako postoji mogućnost izbora opcije kojom se sprečava objava kontakata, mnogi je smatraju nedovoljno uočljivom. Google će osnovati fond vredan 8,5 miliona dolara koji će se raspodeliti među organizacijama koje se bave sigurnošću na Internetu, a takođe iz istog fonda će biti plaćeni advokati koji su učestvovali u tužbi. Mnogi smatraju da je Buzz još jedan pokušaj konkurisanja Facebooku na području socijalnih mreža, koji uprkos velikoj snazi Googlea nije uspeo  da privuče veći broj korisnika.

Leave a Reply