Internet

Google radi na superbrzom internetu

Kompanija Google već duže vrem radi  na razvoju brzina pristupa internetu koje su daleko brće od njihovog postojećeg sistema Google Fiber. Reč je o brzini od 10 gigabita u sekundi, što kompanija naziva mrežom sledeće generacije .

Google Fiber u ovom trenutku ima ograničenu bazu korisnika a radi se o samo par gradova u SAD: Kansas City, Gladstone, Grandview, Missouri i još neki regioni, gde Google nudi brzine pristupa Internetu  od jedan gigabit po sekundi, što je i dalje daleko brže od velike većine internet pristupa u SAD.

internet

Ali baš u skladu s ostalim delovima kompanije, planovi za budućnost uključuju povećannje brzina ipristupa internetu  te istovremeno pojačanje i zanimanje za softver.

 

Leave a Reply