Internet · Provajderi

Google razvija novi Captcha sistem

Kompanija Google testira novi Captcha sistem koji bi bio sigurniji i jednostavniji za upotrebu.

Captcha (skr. Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) se koristi u sklopu brojnih Internet usluga sa ciljem utvrđivanja radi li se o ljudskom biću koje pristupa usluzi ili pristup pokušava da ostvari neki programirani proces, najčešće maliciozne prirode (SPAM botovi i sl.).

Sistem se koristi za ograničavanje pristupa automatizovanim procesima kako bi se smanjilo opterećenje sistema, ali češće kako bi se sprečilo delovanje malicioznog softvera. Dosadašnji sistemi zasnivali su se na slikovnom prikazu izobličenih znakova koje je korisnik trebao da prepiše u odgovarajuće tekst polje.

Novi sistem, umesto prepisivanja sa slike, tražio bi korisnika da sliku rotira tako da bude uspravna. Sistem bi uveliko olakšao korišćenje korisnicima mobilnih uređaja koji imaju ekran osetljiv na dodir. Osim toga, ovaj sistem nije ograničen na alfanumeričke znakove već je moguće koristiti bilo kakvu sliku koju čovek može prepoznati. Time se doprinosi i sigurnosti sistema jer je malicioznom programu znatno teže da ispravno rotirati sliku nego da prepozna tekst.

Leave a Reply