Internet · Provajderi

Google Street View dolazi u Srbiju!

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti primio je danas predstavnike kompanije „Google” i sa njima razgovorao o mogućnosti uvođenja usluge „pregleda ulica” (Google Street View) u Republici Srbiji.

Poverenik je načelno pozdravio nameru kompanije Google da proširi svoje usluge i na tržište Republike Srbije, naglasivši da Srbija ne želi da zaostaje u odnosu na druge evropske zemlje kada su u pitanju informacione i komunikacione tehnologije, a da Street View bez ozbira na pojedine kontroverze funkcioniše u većini zemalja Evrope. Istovremeno je ukazao da bi, pre uspostavljanja ove usluge, Google trebalo da se formalno obrati Povereniku i detaljno obrazloži postupak prikupljanja podataka, a posebno postupak sa usputno prikupljenim podacima o ličnosti.

Ukoliko se Google odluči za uvođenje ove usluge za Srbiju i ukoliko obezbedi poštovanje standarda zaštite podataka o ličnosti, uvođenje ove usluge može biti realizovano u okviru godine dana.

Leave a Reply