Internet

[email protected] za studente

Juče su se u Google kampusu u Mountain View-u (Kalifornija) okupili rektori i menadžeri iz pet velikih američkih univerzitetskih centara kako bi najavili buduće korišćenje Google Apps Education Edition pakate u okviru svoji univerzitetskih mreža.

Univerziteti North Carolina Greensboro, Clemson, Texas San Antonio, Kennesaw State University i Arkansas State University će ubuduće svojim studentima ponuditi Google paket Web-zasnovanih aplikacija među kojima će biti i nazibežni Gmail nalog u okviru njihovih univerzitetskih domena. Google je takođe obajvio i da će AdSense reklame na Gmail univerzitetskim  stranicama biti opcione.

Leave a Reply