Internet

Građani Crne Gore sve više koriste internet

Ukupan broj dial-up korisnika koji su tokom maja 2010. na ovaj način pristupili Internetu koristeći mrežu Crnogorskog Telekoma iznosio je 3.562 (u aprilu 3.833), što je posledica sve veće orijentacije korisnika na širokopojasni pristup (pad od 7,07 odsto u odnosu na april 2010. godine).

Iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku delatnost je saopšteno da je broj ADSL priključaka iznosio je 48.920, što predstavlja porast od 735 priključaka u odnosu na april, ili procentualno porast od 1,53 odsto. Od ovog broja priključaka 43.109 se odnosi na fizička a 5.811 na pravna lica. Broj WiMax priključaka iznosio je 7.328, od čega se 6.842 priključka odnosi na fizička lica i 486 na pravna.

Ukupan broj širokopojasnih priključaka, nezavisno od tehnologije koja se upotrebljava za pristup (ADSL, WiMAX, WiFi, KDS) iznosi 58.893 (5,62 odsto više u odnosu na april 2010.). (CdM)

Leave a Reply