E-servisi · Internet · Provajderi

Građanima obezbediti kvalitetnu internet uslugu po pristupačnim cenama

Ministar za telekomunikacije i informaciono društvo u Vladi Republike Srbije Jasna Matić izjavila je danas da je Digitalnom agendom za Srbiju definisan plan razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija sa akcentom na
E-upravu Republike Srbije, čiji je portal danas pušten u rad.

Matić je na okruglom stolu “Digitalna agenda za Srbiju”, koji je održan na Elektrotehničkom fakultetu (ETF) u okviru Dana digitalne agende, istakla da je brz i kvalitetan Internet dostupan malom broju građana naše zemlje, što ova agenda prepoznaje kao problem koji treba rešiti.

Agenda se, kako je objasnila, sastoji iz dva strateška dokumenta – Strategije razvoja informacionog društva i Strategije razvoja elektronskih komunikacija, koje su izrađene po ugledu na evropske.

Ona je ukazala na to da je prioritet stvaranje odgovarajuće infrastrukture i obezbeđivanje kvalitetne usluge građanima po pristupačnim cenama.

Prema njenim rečima, u agendi se navodi da 25 odsto populacije u Srbiji koristi Internet, dok između jedan i dva odsto korisnika ima brzu konekciju, kao i da se mreža češće koristi za zabavu, nego za poslovnu komunikaciju i rad.

Govoreći o E-upravi Republike Srbije, ona je istakla da je to jedan od važnijih elemenata reformi privrede i javnog sektora koji će doprineti povećanju transparentnosti, skraćenju procedura i smanjenju birokratije.

Matić je najavila i da će biti uvedene i druge vrste usluga koje već postoje u EU, kao što su e-zdravlje, e-pravosuđe, e-obrazovanje i slično.

Digitalna agenda Evrope, kako je naglasila, jedan je od prioriteta u razvoju EU i izvor inovacija koje bi trebalo da doprinesu izgradnji jedinstvenog tržišta, koje u našem sektoru i dalje ne postoji, pre svega zbog tehničkih barijera.

Sve investicije u informaciono-komunikacione tehnologije višestruko se vraćaju, a pristup ovim uslugama neophodno je omogućiti svim građanima, zaključila je Matić.

Leave a Reply