Internet

Halcomovo Internet bankarstvo u produkciji u banci Crédit du Maroc, članici Crédit Agricole Group

Crédit du Maroc lansirao je Halcomovu novu generaciju Internet i Mobilnog bankarstva i ponudio rešenje za preko pola miliona svojih korisnika. Crédit du Maroc je rangirana kao 6-ta najveća banka u Maroku i ima preko 340 filijala širom zemlje. The Crédit Agricole Group, druga po redu najveća bankarska grupacija sa skoro 60 miliona korisnika na 70 tržišta širom sveta, potpisala je sa Halcomom ugovor za implementaciju nove generacije sveobuhvatnih rešenja za elektronsko bankarstvo za međunarodne podružnice ove grupe. Halcomova e-bank rešenja u Srbiji upotrebljava 21 banka, što predstavlja 75% tržišnog udela.

halcom-sertifikat

CA grupa tragala je za jednim partnerom koji sa svojim rešenjem može da pokrije većinu bančinih klijenata (Retail i SME), kanala (Online, Mobile, Tablet) i tržišta (Istočna Evropa, Balkan i Afričke podružnice). Izborom jednog partnera, grupa očekuje da ide u pravcu smanjivanja ukupnih troškova i razvije jedinstvenu online bankarsku platformu za celu grupu. Sa novim Hal E-bank rešenjem banka će nuditi klijentima celokupnu sliku njihove finansijske pozicije, jednostavnu navigaciju jednim klikom i dizajniranje sopstvenog Internet banking okruženja. Sa svim ovim, banka će targetirati mlađe klijente.

Nova generacija Hal E-bank otvara banci vrata do pojedinca koji sada može, bez obzira gde se nalazio, da upravlja svojim poslovanjem sa bankom. Rešenje obuhvata pregled svih glavnih bankarskih proizvoda (kao što su računi, depoziti, krediti, kartice i čekovi), plaćanja, komunikacioni i notifikacioni centar, kao i sistem za upravljanje banerima i oglasima koji omogućava banci da isporučuje različite proizvode i usluge izabranom segmentu klijenata. Takođe, implementirani su i neki specifični proizvodi za tržište Maroka, kao što je pre-paid Daba Daba kartica (između ostalog, koristi se za isplate plata u nebankarskom segmentu) i LCN ( platni instrumenti za biznis korisnike).

Marokanska banka je treća banka iz grupacije Crédit Agricole koja je poklonila poverenje Halcomovim rešenjima za unapređenje svog poslovanja. Crédit Agricole Albania je lansirala elektronsku, mobilnu i SMS banku na Halcomovoj „Sofware-as-a-Service“ platformi u novembru, dok Crédit Agricole Serbia koristi Halcomova rešenja već duži niz godina.

Leave a Reply