Internet

Holanđani najveći konzumenti Interneta

Nedavno su saopšteni podaci o učestalosti  i dužini poseta Internetu u evropskim zemljama. Podaci se odnose na ponašanje korisnika u Septembru 2010. godine i ukazuju da su Holanđani evropski šampioni po oba osnova.

U septembru 2010. svaki ispitani Holanđanin je u proseku posetio Internet 78,2 puta, a na te posete je tokom mesec dana potrošio 31,9 sati. Na drugom mestu su Britanci sa 71,3 posetom, a treći su Francuzi sa 68,4 poseta. Evropski prosek za septembar je bio 58,9 poseta po jednom ispitaniku. Najviše vremena je provedeno u pretraživanju potrala, a najmanje za e-mail komunikaciju.

Leave a Reply