Internet

HP obezbeđuje kontinuitet poslovanja korisnicima koji prelaze na IPv6

HP predstavlja nove usluge, zasnovane na obimnom iskustvu u oblasti umrežavanja i data centara, koje će korisnicima omogućiti laku tranziciju na internet protokol verzije 6 (IPv6), i ubrzati povezivanje s korisnicima i partnerima. Brz rast broja internet korisnika i pametnih uređaja značajno je uticao na sve manju dostupnost IPv4 web adresa.

S obzirom da je popunjenost IPv4 kapaciteta blizu, organizacije se moraju pripremiti za primenu IPv6 standarda ako žele da ostanu kompetitivne i da ostvare komunikaciju s novim i postojećim korisnicima koji funkcionišu u novom opsegu. No, mnoge organizacije brinu da li će time poremetiti rad postojećih mreža ili smanjiti njihovu bezbednost tokom tranzicije.

Nove HP Network Consulting for IPv6 usluge omogućavaju elimisanje priprema s kojima se organizacije suočavaju tokom tranzicije na IPv6. HP-ov postepen pristup omogućava da korisnici s IPv4 najpre pređu u okruženje s dva protokola, da bi tek u poslednjem koraku imali samo IPv6 okruženje. Na taj način se garantuje ostvarivanje povezanosti, uspostavlja se kontinuitet poslovanja i minimizuju rizici.

„Da bi se u potpunosti realizovale IPv6 prednosti, korisnici moraju da razumeju implikacije koje ima na cenu organizacija – od korisničkog ugođaja do bezbednosnih pretnji koje utiču na njihovu mrežu i IT okruženje“, rekao je Imran Khan, potpredsednik, Network Consulting, Technology Services, HP. „Korisnici mogu koristiti HP-ov pristup i metodologiju postepene tranzicije, radi kreiranja zajedičke vizije i plana fokusiranog na jedinstvene potrebe njihove organizacije.“

HP radi s korisnicima na projektovanju rešenja koje zadovoljava njihove potrebe i pruža trenutne rezultate, uključujući:

  • HP Transformation Experience Workshop for IPv6, interaktivna sesija koja traje pola dana, a korisnicima omogućava da razviju viziju i plan koji će tehnologiju uskladiti s poslovnim potrebama prelaska na IPv6.
  • HP IPv6 Readiness Assessment Service, dvodelna procena koja meri tehnički uticaj IPv6 na postojeću mrežu i IT infrastrukturu tako što analizira spremnost, identifikuje potencijalne pretnje po bezbednost, i odgovara na pitanja vezana za upravljanje. Rezultat toga je da korisnici mogu raditi sa HP-pom da otkriju kad, gde i kako da krenu s tranzicijom radi maksimalne isplativosti investicije.
  • HP IPv6 Web Start Service omogućava korisnicima da održe kontinuitet komunikacije preko eksternog web sajta, dok razvijaju sveobuhvatnu strategiju tranzicije. Kroz ovu uslugu projektuje se i pokreće Gateway rešenje koje omogućava da korisnik primeni IPv6 za sajt koji podržava samo IPv5, što omogućava rad u okruženju s dva protokola.

HP-ovi konsultanti pomažu korisnicima tokom tranzicije na IPv6 putem planiranja, projektovanja i implementacije finalne arhitekture. Ove usluge obuhvataju:

  • HP IPv6 Architecture and Design Service, korisnicima pružaju sveobuhvatan projekat za primenu IPv6. HP-ovi konsultanti analiziraju postojeće i željeno okruženje da bi napravili osnovnu strategiju koja obezbeđuje da će IPv6 biti uspešno primenjen širom organizacije.
  • HP IPv6 Transition Consulting Service omogućavaju korisnicima koji su prošli kroz IPv6 Architecture and Design Service da primene kreirani projekat i bave se nadogradnjama koje će omogućiti rad sistema i aplikacija.
  • HP IPv6 Integration and Deployment Service koristi prednost više od 40 godina HP-ovog iskustva u oblasti IT okruženja s rešenjima više proizvođača radi pružanja tehničke ekspertize i sveobuhvatnog upravljanja projektom radi garantovanja implementacije koja neće dovesti do prekida u radu.

„IPv6 procena koju je HP sproveo u saradnji s našim timom dala nam je sveobuhvatan pregled usklađenosti IPv6 i naše infrastrukture i aplikacija u IT i komunikacionom okruženju“, rekao je Shyam Kelshiker, menadžer, telekomunikacione usluge, Australian Trade Commission. „Sad razumemo koje su prednosti i uticaj koji će IPv6 imati na naš rad, i možemo isplanirati put koji nama odgovara.“

Više o tome kako organizacije mogu pokrenuti promene da bi postale Instant-On preduzeća saznajte na HP-ovom najznačajnijem događaju za korisnike, HP DISCOVER, koji se održava od 29. novembra do 1. decembra u Beču.

Cene i dostupnost

HP Transformation Experience Workshop for IPv6, Assessment Services i HP IPv6 Web Start Service već su dostupni, direktno od HP-a. HP IPv6 Architecture and Design Service, IPv6 Transition Consulting Service, kao i IPv6 Transition and Implementation Service će biti dostupne početkom 2012. godineč Sve usluge će u budućnosti biti dostupne kroz ovlašćene partnere. Cene zabvise od lokacije i implementacije.

Leave a Reply