Internet

Hrvatska: Pravo na brzi internet zakonom zagarantovano!

Hrvatska sledeće godine postaje treća zemlja u Evropi s brzim internetom kao zakonskim pravom.

Do sada su minimalnu zakonski propisanu brzinu pristupa internetu imale Finska i Španija, a sa prvim danom iduće godine priključuje im se i Hrvatska.

Od 1. januara 2015. HAKOM će u ime države proglasiti Hrvatski telekom takozvanim “operaterom univerzalne usluge” koji će svim korisnicima morati da ponudi minimalnu pristupnu brzinu interneta od 1 Mbps.

hakom

Zašto je baš HT izabran kao operater univerzalne usluge verovatno će zanimati mnoge, a iz HAKOM-a nude jednostavan odgovor – zbog činjenice da HT ima najbolju pokrivenost pristupa internetu i najbolje izgrađenu infrastrukturu.

S prvim danom iduće godine HT će morati da osigura navedenu pristupnu brzinu svim korisnicima na nepokretnim lokacijama, odnosno kako to kolokvijalno nazivaju “fiksnim” pristupom internetu.

Definisano je kako se velika većina zahteva (95%) i osiguranje 1 Mbps mora odraditi unutar tri meseca, za šest meseci mora biti rešeno čak 99% zahteva, dok onih 1% iz objektivnih razloga mogu biti rešeni i nakon tog roka.

One thought on “Hrvatska: Pravo na brzi internet zakonom zagarantovano!

  1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

    U Srbiji, prema clanu 55. stav 1. tacka 1) Zakona o elektronskim komunikacijama, prva osnovna usluga univerzalnog servisa omogucava pristup javnoj komunikacionoj mreži i javno dostupnim telefonskim uslugama na fiksnoj lokaciji, uključujući uslugu prenosa podataka koja obezbeđuje funkcionalan pristup Internetu. Po clanu 2. stav 3. Pravilnika o određivanju početne grupe usluga univerzalnog servisa, radi obezbeđivanja pristupa Internetu … potrebno je da protok podataka bude ekvivalentan najmanje onom koji se može ostvariti putem dial-up pristupa.

    Prema “Vikipediji” na engleskom jeziku, moderni dial-up modemi obično imaju maksimalnu teorijsku brzinu prenosa od 56 kbit/s, iako je u većini slučajeva 40-50 kbit/s norma. Ta brzina je znatno manja od 1 Mbit/s (1000 kbit/s).

Leave a Reply