Internet

Hrvatski portal za naplatu potraživanja

Uz podršku tamošnje privredne komore porenut je novi ekonomski Web portal za naplatu potraživanja između poslovnih partneraNaplata.com. Portal funkcionište tako što se poverioci registruju na sajtu i prijavljuju svoja potraživanja od poslovnih partnera, tako da se ovi razapinjanjem na ekonomski stub srama bivaju primorani da izmire dugovanja. Kada poverilac naplati dugovanja ovom portalu se plaća prvoizija od 2%.

Leave a Reply