Internet

Hrvatski provajderi traže podršku države za razvoj širokopojasnih mreža

Četiri hrvatske kompanije iz sfere elektronskih komunikacija – Vipnet, Hrvatski telekom (HT), VVISP i H1 Telekom – javile su se na konkurs Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) za dodelu sredstava za razvoj širokopojasnih mreža na područjima od posebne državne važnosti, brdsko-planinskim područjima i ostrvima. Rok za dostavu ponuda na produženi konkurs bio je 20. avgusta.

HAKOM-ov Program razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima od posebne državne brige, brdsko-planinskim područjima i ostrvima predviđa podršku za čitav lanac vrednosti koje čine širokopojasni ekosistem: brzu mrežu, razvoj usluga i aplikacija, te prateću telekomunikacijsku opremu. Veće HAKOM-a o ponudama će odlučiti najaksnije do 28. oktobra.

Leave a Reply