Internet

IAB Serbia pokreće akciju “Budi profesionalac”

Sadašnji trenutak u istoriji, pored sveprisutne i osetne ekonomske krize, karakteriše i do sada nezabeležen stepen tehnološkog napretka. Internet je već odavno promenio način na koji međusobno komuniciramo i razmenjujemo informacije, a svoj neizbrisiv trag ostavio je i na tokove globalne ekonomije i sam način poslovanja (elektronska pošta, društvene mreže, internet pretraga, pametni telefoni i mobilniuređaji).

Ono što je za neke ljude kriza, drugi posmatraju kao prerušenu priliku i šansu da nauče da u novonastaloj situaciji steknu nove veštine, drugim rečima – snađu se, pa čak i prosperiraju. Na primer, iako je više miliona ljudi u Evropi i SAD tokom proteklih nekoliko godina izgubilo posao, a neke profesije potpuno ugašene jer se za njima civilizacijski izgubila potreba, novi ekonomski tokovi i tehnološka revolucija izrodili su sasvim nova zanimanja koja do nedavno nisu postojala.

Tako su i u Srbiji sve češće počeli da se javljaju oglasi za posao programera Fejsbuk aplikacija, komjuniti menadžera, Flash programera, SEM profesionalaca i sve traženijeg specijaliste za digitalni i interaktivni marketing. Poznato je takođe i da se određeni broj ljudi već duži niz godina sa uspehom bavi profesionalnim pisanjem blogova. Prilika za početak nove karijere je svakoga dana sve više i to ne samo u oblastima koje rastu na račun eksplozivnog razvoja moderne tehnologije.

Zbog ogromne potrebe tržišta za kadrovima u oblasti digitalnog marketinga, kao i opšteg edukovanja javnosti, asocijacija za podršku razvoju digitalnog marketinga IAB Serbia pokreće akciju „Budi profesionalac!“ tokom novembra, kada će biti organizovani stručni kurseve iz digitalnog marketinga po cenama od 40 do 55 odsto nižim od redovnih. Ova akcija predstavlja i svojevrsnu najavu edukativnih aktivnosti koje ova organizacija planira da realizuje tokom 2013. godine, kako bi tržištu omogućila kredibilan izvor obuke stručnih kadrova.

Sve informacije možete dobiti na [email protected]

Leave a Reply