Internet

IBM – vodeći svetski proizvođač softvera za web portale

Kompanija IBM objavila je da je prema istraživanju analitičke kuće Gartner ostvarila najveći udeo na tržištu softvera za web portale i alata za izradu interaktivnih korisničkih aplikacija. Rang je utemeljen na ukupnom prihodu od te vrste softvera ostvarenom tokom 2008. godine

Porast zainteresovanosti klijenta iz zdravstvenog sektora je dodatno doprineo povećanju uspeha portalnog rešenja na tržištu. Posebno je povećan udeo sa novim klijentima iz segmenta zdravstvene zaštite, na primer sa organizacijama kao što su Catholic Healthcare West, Children’s Medical Center iz grada Dallasa, Healthways, MedStar Health, Memorial Health i Trillium Health Centre.

IBM WebSphere Portal koristi i pet najvećih zdravstveno osiguravajućih kuća u Sjedinjenim Državama, tridesetak velikih bolnica, organizacija Blue Cros Blue Shield u 33 države te dvanaest internet zdravstvenih portala od kojih svaki ima više od 20 hiljada korisnika. Uz njih, dodatnih više od 6500 firmi i organizacija koriste IBM-ov, Web 2.0 opremljen WebSphere Portal softverom.

IBM-ovi portali dobro su prihvaćeni i u kompanijama iz finansijskog sektora – koristi ga deset najvećih svetskih banaka, devet od deset najvećih banka u Sjedinjenim Državama, sedam od deset najvećih evropskih banaka i osam od deset najvećih banka u Azijsko-pacifičkoj regiji.

Korisnici IBM-ovih portalnih tehnologija u drugim industrijama su, na primer, Abbott Labs, Australian Social Security, Bayer Schering, Bombardier, Border States, College.gov, Isuzu, Finnish Defense, Harley Davidson, Knoxville Utilities Board, Lamborghini, Nissan, Navy Federal Credit Union, Prudential, Volkswagen, University of London, Yulon Motors i TRI-WEST. Tu su i klijenti koji IBM WebSphere Portal tehnologije koriste za gradnju uslužno orijentisanih informatičkih siste,a , poput švedske Kancelarije za puteve  iz Stockholma i firme Atlas Air Worldwide Holdings of Purchase, iz New Yorka.

Implementacijom IBM-ova softvera kompanija Slumberland je promenila način na koji obavlja svakodnevne operacije, automatizacijom radnih procesa i instalacijom važnih računarskih programa. Rezultat je brža i jednostavnija komunikacija između trgovina, smanjena upotreba papira i, ukupno gledano, smanjeni operativni troškovi poslovanja. Samo uslužne funkcije koje IBM-ov portal ima, smanjile su broj poziva help desku, a jednostavan korisnički interfejs omogućio je svakoj trgovini izradu personalizovanog izgleda njene online verzije. Čak štaviše, Slumberland je instalacijom navedenog IBM-ovog softvera postavio dobre temelje za razvoj budućih aplikacija.

IBM WebSphere Portal, verzija 6.1 oblikovan je kako bi na siguran način mogao da kombinuje informacije sa kompanijske  mreže i interneta. Web 2.0 funkcionalnosti povećavaju produktivnost i omogućavaju brže nalaženje informacija. Na primer, funkcija live text omogućuje korisniku da klikne mišem na tekst – u kontekstu u kojem određeni poslovni proces koristi – i vidi sve informacije koje su mu potrebne kako bi dovršio posao kojim se bavi. Recimo, trgovac klikne na adresu kupca, a karta sa uputstvima kako se do njega može najbrže doći pojavi se na ekranu. Ili, elektronska posetnica se može pojaviti kad kliknete na ime neke osobe.

IBM je upravo predstavio i novi alat, nazvan Industry Toolboxes for WebSphere Portal, koji korisnicima nudi niz resursa putem kojih mogu da identifikuju najbolja rešenja zasnovana na prethodnim iskustvima za rešavanje raznih poslovnih izazova sa kojima se susreću u svojim specifičnim industrijama. Takav vertikalni fokus na industrije u skladu je sa načinom na koji kompanije danas nabavljaju informatičku tehnologiju. Više o tome potražite na web lokaciji: www.ibm.com/websphere/portal/industry

Leave a Reply