Internet

ICANN: Uskoro TLD domeni apple, bmw, philips…

Globalno internet regulatorno telo (ICANN) odlučilo je na sastanku u Singapuru da reformiše sistem dodele naziva internet stranicama dopustivši da se ubuduće završavaju rečima poput “.microsoft” ili “.bmw” umesto dosadašnjih sufiksa kao što su “.com” ili “.org”.

ICANN će zahteve za novim domenama početi da primati od 12. januara sledeće godine.

Stručnjaci smatraju da će velike korporacije ili gradovi biti prvi koji će poslati zahteve za novim generičkim domenama, što će verovatno rezultovati time da će adrese stranica ubuduće završavati nazivima brendova poput “.toyota” ili “.bmw” ili gradova kao “.newyork”. Trenutno postoji samo 22 generička domena, a najpoznatiji su “.com”, “.org”, “.info” ili “.gov”. Uz njih postoji još 250 domena pojedinih zemalja poput “.rs” ili “.me”.

Leave a Reply