Internet

IDN enkoder postavljen na sajtu RNIDSa

RNIDS je na svojoj veb lokaciji postavio na adresi http://www.rnids.rs/sh/node/294 IDN Enkoder i omogućio posetiocima da pogledaju kako izgleda pretvaranje naziva IDN domena u oblik ACE (ASCII Compatible Encoding). Ovo pretvaranje UNICODE naziva domena u ACE oblik omogućava da sistem domenskih imena (DNS) prepozna imena domena napisana na nacionalnom pismu (na primer, na ćirilici) i poveže ih sa odgovarajućim adresama na Internetu.

ICANN (Internet korporacija za dodeljena imena i brojeve) je novembra 2009. započeo ubrzani proces uspostavljanja internacionalizovanih domena najvišeg nivoa (IDN ccTLD ) .

Internationalized Domain Names (IDN) je termin koji se koristi za Internet domene koji su napisani na nacionalnom jeziku i pismu. Svi znaci koje se ne nalaze u skupu 26 znakova engleske abecede, deset oznaka za brojeve i znaka srednje crtice( znak minus) se tretiraju kao IDN znakovi. Stoga se i svi domeni koji sadrži bar jedan IDN znak nazivaju IDN domeni.

Primer znakova koji se tretiraju kao IDN znakovi su švedsko å, nemačko ü, rumunsko ș, kao i sva slova iz ruskog ili grčkog alfabeta i, naravno, slova srpske ćirilice. Svi ovi znaci koji se koriste u IDN nazivima domena su definisana u Unicode tabelama za različita pisma. IDN naziv domena može da sadrži sve ove specijalne znake (npr: bücher.eu, åsen.no, рнидс.срб…).

Srbija je ušla u proces “IDN ccTLD Fast Track String Evaluation Completion”, i poslala ICANN-u predloge za svoj budući IDN ccTLD (“.срб” i “.србија”).

RNIDS nudi mogućnost da pogledate kako izgleda pretvaranje Unicode IDN naziva domena u ACE ( ASCII Compatible Encoding) oblik. ACE oblik internacionalizovanog naziva domena omogućava da Sistem domenskih imena ( DNS) razreši Unicode imena i poveže ih sa odgovarajućim adresama na internetu.

Leave a Reply