Internet

III Svetski forum o upravljanju Internetom

Svetski forum o upravljanju Internetom (Internet Governance Forum) je stvoren kao direktan rezultat Svetskog samita o informacionom društvu (WSIS) u Tunisu 2005. Stvoren je kao forum za javni dijalog o temama vezanim za upravljanje Internetom, sa ciljem okupljanja velikog broja učesnika, predstavnika državnih organa, biznis sektora i civilnog društva, kao i mesto gde se definisani problemi mogu oblikovati i proslediti drugim telima – bilo unutar UN ili drugim medjunarodnim organizacijama ili vladama država članica UN.

Od 03. do 06. decembra 2008. godine u Indiji bio je organizovan III po redu Svetski forum o upravljanju Internetom. Jedna od mogućnosti ovog Foruma bila je udaljeno učestvovanje u diskusijama i radnim telima. Upravo zbog toga je pokrenut i Svetski forum o upravljanju Internetom Belgrade Hub, čvor koji je tokom dva dana omogućio učešće zainteresovanima i iz Beograda.

Diplo Foundation, RATEL i Centar za razvoj Interneta su pokrenuli Hub u saradnji sa domaćinom Forumom u Indiji sa idejom da i domaća stručna javnost imala je priliku da učestvuje u radu Foruma, kako bi se upoznala sa najnovijim trendovima u razvoju informacionog društva, ali i kako bi se povela rasprava o nekim lokalnim temama.

Leave a Reply