Internet

Informer – Šta je potrebno za…?

Projekat informer.co.rs je nastao iz ideje da se na jednom mestu sakupi što je moguće više informacija od opšteg značaja za građane Republike Srbije.

Osnovna premisa je jednostavnost u prikazu podataka i demistifikacija administrativnih procedura, sa naglaskom na ličnim iskustvima i praktičnim savetima. Pored toga, na sajtu će biti obrađivane aktuelne teme vezane za zakone, račune i druge stvari koje nose nedoumice.

Preko Informera mogu se pratiti i najnovije vesti pomoću agregatora.

Leave a Reply