Internet

Infostud analizirao vreme potrebno za završetak procesa selekcije kandidata za posao

Proces selekcije, odnosno odabir novog radnika u firmi završićemo okvirno za nedelju dana – navodi svaki peti poslodavac pri postavljanju oglasa na sajtu poslovi.infostud.com.

Naime, najveći broj poslodavaca (oko 20%) koji su raspisivali oglase za posao na ovom sajtu od početka do oktobra ove godine, naveo je da će selekciju okvirno završiti u tom periodu. Sa druge strane, oko 15% poslodavaca je u oglasu navelo da okvirno vreme potrebno za primanje novog radnika kod njih neće biti duže od dve nedelje, dok svaki deseti precizira da će to učiniti u roku od do dva meseca ili duže. Ostatak poslodavaca koji su u ovom periodu objavljivali oglase nije precizirao dužinu trajanja perioda selekcije kandidata.

Definisanjem okvirne dužine trajanja procesa selekcije od strane poslodavaca sajt poslovi.infostud.com želeo je olakšati kandidatima u Srbiji koji na ovaj način u samom oglasu mogu saznati rok za odgovor na poslatu prijavu ili završetak procesa selekcije kod firme kod koje konkurišu.
Inače, oko polovine kandidata koji su učestvovali u nedavno završenom Infostudovom projektu “Oceni put do posla”, brzinu procesa selekcije u odnosu na period završetka trajanja oglasa navelo ja kao zamerku poslodavcima i kao jedan od najlošijih aspekata čitavog procesa. To je već druga uzastopna godina u kojoj se kandidati na posao žale upravo na taj aspekt ukupnog procesa selekcije kod poslodavaca.

U poslednjih godinu dana, oko 1500 poslodavaca koji su raspisivali oglas za posao iskoristilo je mogućnost da kandidate obavesti o dužini trajanja procesa selekcije kod njih u firmi. To znači da je više od polovine ukupnog broja poslodavaca koji su u tom periodu oglašavali radna mesta naznačilo koje je okvirno vreme potrebno od zatvaranja roka za konkurisanje do njihove konkretne odluke.

Beograd,

Leave a Reply