Internet

Infostud analizirao oglase za posao namenjene i osobama sa invaliditetom

Osobe sa invaliditetom su se od početka godine najlakše mogle zaposliti u oblasti informacionih tehnologija, opšte ekonomije, trgovine i administracije – pokazala je analiza oglasa dostupnih i osobama sa invaliditetom koju je uradio sajt poslovi.infostud.com. Naime, više od 50% oglasa koji su tokom godine ohrabrivali i osobe sa invaliditetom da se na njih jave bio je iz ove oblasti a podrazumevali su najviše radnih mesta za PHP i Java programera, prodavca, komercijalistu i knjigovođu. Zanimljivo, poslodavci su za kandidate sa invaliditetom raspisivali čak i oglase za posao u oblasti konsaltinga ali i višeg i srednjeg menadžmenta.

Sa druge strane, najteže je bilo mikrobiolozima i istraživačima – pripravnicima. Naime, u poslednjih godinu dana bilo je raspisano svega 2 oglasa za posao dostupna i osobama sa invaliditetom iz oblasti veterine i fizike, oblastima za koje su ove dve pozicije i bile raspisane.

Koje je kriterijume morao da zadovolji kandidat? Najveći broj kandidata (oko 42%) iz ove kategorije morao je da ima završenu srednju školu, a više od trećine oglasa bilo je raspisano za one sa završenim fakultetom. Svaki peti oglas bio je namenjen osobama sa višom školom.

U navedenom periodu, od preko 1300 ukupno raspisanih oglasa dostupnih i ovoj kategoriji kandidata, najviše oglasa za radne pozicije raspisali su Kronospan, mobilni operater Telenor, Youngculture, Enmon, Marbo Product i ProCredit banka.

Inače, u cilju širenja mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom, sajt poslovi.infostud.com već godinu dana poslodavcima koji raspisuju oglas nudi mogućnost postavljanja ikonice u oglas za posao koja simbolizuje dostupnost radnog mesta i osobama sa invaliditetom. Na ovaj način sajt poslovi.infostud.com želi da ohrabri kandidate sa invaliditetom da se javljaju na oglase za posao bez straha da će biti odbijeni i, bez ikakvog favorizovanja prilikom zapošljavanja, ukaže poslodavcima na postojanje i ove grupe kandidata, često sposobne i stručne u određenim radnim oblastima.

Novi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (Službeni glasnik RS br. 36/2009), stupio je na snagu u maju 2009.godine.

Leave a Reply