honorarni-posao
Internet

Infostud.com ispitivao tržište rada u Srbiji

Iako mladi su mladi ljudi u Srbiji u načelu raspoloženi da rade, očigledno je da im nedostaje inicijative i više informacija o mogućnostima za pronalazak posla. Naime, rezultati nedavno sprovedene ankete na Infostudovom sajtu namenjenom studentima „Da li planirate da pronađete honorarni posao preko leta“ u kojoj je učestvovalo blizu 1000 ispitanika pokazuju da bi više od trećine anketiranih bilo spremno da radi tokom leta da su dobili konkretnu poslovnu ponudu, ali posao ipak aktivno nisu tražili. Oko 15% anketiranih uveliko radi, dok je četvrtina ispitanika navela da su bili u potrazi za poslom, ali ga nisu našli.

 

honorarni-posao
Svaki peti anketirani je naveo da mu pronalazak posla nije ni na pameti, dok je najmanje onih koji u ovom periodu još uvek odmaraju i nisu odlučili da li žele da rade.- oko 8%.

Sudeći po velikom broju ispitanika koji bi radili, ali na tom planu ništa konkretno ne preduzimaju, može se zaključiti da studenti u Srbiji često ne pristupaju aktivnom traženju posla, niti su dovoljno upoznati sa mogućnostima za zapošljavanje tokom studija, kao ni sa raspoloživim praksama koje nude srpske firme.

Oglasi za posao u kojima se traži radno iskustvo

Sa druge strane veliki problem za zapošljavanje mladih u Srbiji su poslovi koje bi studenti mogli da rade, ali se za njih traži ozbiljno radno iskustvo. S obzirom na to da se radi o vrlo mladim osobama nerealno je očekivati da mogu da ispune ovaj uslov prilikom konkurisanja. Ipak, tokom studija je moguće obaviti neku od studentskih praksi i na taj način steći prednost nad kandidatima koji nemaju nikakvo radno iskustvo prilikom konkurisanja za posao. Na sajtu NajStudent.com se svakog meseca postavi oko 15 novih oglasa za studentske prakse na koje se mladi mogu prijaviti. Ima ih iz različitih oblasti, a trenutno su nabrojnije one za rad u medijima i na sajtovima.

Izostajanje povratne informacije o ishodu konkursa

Veliki broj kandidata koji konkuriše za posao navodi da ih izostajanje povratne informacije o ishodu konkursa obeshrabruje i ne motiviše da se redovno prijavljuju na konkurse za posao. Jedan od najčešćih zaključaka do kojih kandidati dolaze je da njihovu prijavu za posao niko nije pogledao, da ne vredi konkurisati na oglase i tražiti posao regularnim putem.

Zapošljavanje preko veze

Mnogi kandidati su izneli žalbu da se konkursi raspisuju samo pro forme i da kompanije sa “lažnim” oglasom već imaju osobu koja na toj poziciji radi ili je ta osoba unapred poznata. Na formiranje ovakvog stava uticalo je više faktora – veliki broj prijava po oglasu, odsustvo povratne informacije, ali i činjenica da ovakvi oglasi na nekim mestima zaista postoje.

Nedovoljna ponuda poslova sa fleksibilnim radnim vremenom

Mladi ljudi su često u potrazi za poslovima koje mogu da usklade sa svojim obavezama na fakultetu. Zbog obaveznog prisustva na vežbama i predavanjima, bodovanja rada tokom godine koje je donela Bolonja studenti mahom traže oglase sa skraćenim radnim vremenom ili poslove koji se mogu raditi vikendom ili od kuće, a na tržištu rada još uvek postoji veoma ograničen broj ovakvih ponuda za posao. Pored poslova koje nude omladinske zadruge, u okviru detaljnije pretrage na sajtu Poslovi.infostud.com se mogu pretraživati oglasi namenjeni i studentima. U ovom trenutku u ponudi je oko 60 poslova koji odgovaraju ovom kriterijumu, a to su mahom poslovi u oblasti trgovine, IT-ja, transporta.

Leave a Reply