Internet

Infostud deo akcione grupe za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade

Kompanija Infostud  postala je deo grupe koja priprema akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade u okviru tematske grupe za informisanja mladih po pitanju obrazovanja i zapošljavanja.

Vlada Republike Srbije je u maju usvojila Nacionalnu strategiju za mlade, koju je predložilo Ministarstvo omladine i sporta. U kreiranju Strategije učestvovalo je više od 16.000 mladih ljudi, 30 resurs cenatra, 12 ministarstava, 10 jedinica za praćenje i podršku, osam tematskih grupa, šest savetodavnih odbora, a održano je 167 okruglih stolova i 10 regionalnih konferencija.

Usvajanjem Nacionalne strategije za mlade, Srbija više nije jedina zemlja u regionu koja nema takav dokument posvećen mladim ljudima, a koji sadrži viziju omladinske politike, kao i ciljeve i konkretne mere pomoću kojih se ta politika može realizovati.

Leave a Reply