Internet

Infostud i ProCredit banka započeli zajednički projekat besplatne podrške preduzetnicima

U cilju povećanja svesti o značaju ljudskih resursa i vođenja računa o zaposlenima, ProCredit banka i kompanija Infostud započele su zajednički projekat praktične podrške u oblasti upravljanja timovima u malim i srednjim preduzećima u Srbiji. Naime, oko 7000 malih i srednjih preduzeća, klijenata ProCredit banke, kao novogodišnji poklon dobiće 6 meseci besplatnog pristupa HR znanjima, stručnom sadržaju o radu sa ljudima i vođenju zaposlenih, na sajtu za poslodavce, mojtim.infostud.com: http://mojtim.infostud.com/hr-znanja/.

Na ovaj način, firme će imati pristup velikom broju korisnih informacija o vođenju ljudi – čak 150 HR alata i 100 HR saveta, ali i pomoć konsultanta za ljudske resurse, za konkretne probleme sa kojima se susreću u svom radu. To podrazumeva da će moći da koriste aktuelna znanja o, recimo, vođenju intervjua za posao, proceni radne uspešnosti zaposlenih, pospešivanju timskog rada ili uspešnom rešavanju konflikata, ili pak da koriste alate za testiranje kandidata, šablone ugovora i pregled zakonskih propisa, obrasce za obračun zarada ili praćenje učinka zaposlenih i slično.

Direktorka Infostuda, Branislava Gajić, kaže da dobro vođenje ljudi i korišćenje savremenih HR praksi pozitivno utiče na poslovanje samog preduzeća, ali i na opštu poslovnu klimu u zemlji, te je potrebno da pristup znanjima za efikasno upravljanje zaposlenima dobije što više kompanija. “Većina malih i srednjih preduzeća nema zaposlene koji se bave HR-om tj. ljudskim resursima ili nema dovoljno informacija na ovu temu, zbog čega im pristup našoj HR bazi može vrlo koristiti. A čak i velike firme koje imaju HR sektore, kroz korišćenje gotovih saveta, obrazaca i savremenih alata sa našeg sajta, ostvaruju veliku uštedu vremena i energije”.

“Tokom skoro decenije bliske saradnje sa nizom malih i srednjih preduzeća, uverili smo se u sposobnosti i spremnost naših preduzetnika da se suoče sa izazovima. Isto tako, uverili smo se da imaju potrebu za znanjima i veštinama upravljanja procesima u različitim oblastima poslovanja. Potvrda toga su bila i dva izuzetno posećena seminara za preduzetnike, na temu kriznog menadžmenta i delegiranja i komunikacije, koje smo organizovali u proteklih godinu dana. Zato smo uvereni da će i sadržaji na temu rada sa ljudima naići na interesovanje i nadam se da će im koristiti u daljem radu i omogućiti im da dodatno unaprede svoje poslovanje” – izjavio je predsednik UO ProCredit Banke Borislav Kostadinov.

Leave a Reply