Internet

Infostud istražuje: Studije se biraju u prvom polugodištu

Rezultati godišnjeg istraživanja o izboru studija na sajtu Prijemni.infostud.com, koje je obuhvatilo 1.800 ispitanika, pokazuju da već početkom drugog polugodišta oko 3/4 maturanata odluči šta će studirati, te da ovu odluku najčešće donose tokom prvog polugodišta četvrtog razreda srednje škole.

U želji da budućim brucošima pomogne da se lakše izaberu i upišu studije, sajt će u narednom periodu u saradnji sa kancelarijama za mlade organizovati niz predavanja na temu izbora studija kroz koja će predstaviti bitne korake za donošenje ove važne odluke.

Šta da studiram?

U slučaju kada se maturanti dvoume i još  nisu doneli konačnu odluku od pomoći im može biti test profesionalne orjentacije, gde se na osnovu testova, intervjua ili njihove kombinacije, od psihologa dobija preporuka zanimanja koja osobi najviše odgovaraju i za koje ima najbolje predispozicije.

Ovi testovi se mogu odraditi u specijalizovanim agencijama ili u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, a na sajtu postoji kalkulator za profesionalnu orjentaciju koji maturantima može dati početne smernice prilikom izbora studija. Osim testa profesionalne orjentacije u obzir treba uzeti i informacije o vrstama studija i njihovoj organizaciji, trendovima i traženim zanimanjima na tržištu rada, kao i iskustva starijih kolega i profesora sa studija.

Informisanje o potencijalnim opcijama

Kada se suzi izbor na željene oblasti studija, sledeći korak je informisanje o samoj ustanovi koja obrazuje željeni profil, smerovima, nastavnom planu i ispitima, kao i o uslovima za upis.

Prilikom izbora fakulteta i visoke škole neizostavno treba proveriti da li se radi o akreditovanoj ustanovi, tj. da li su studijski programi u skladu sa standardima koje je propisala Komisija za akreditaciju kako se brucoši ne bi izlagali riziku da im diploma ne bude priznata na tržištu rada.

Status akreditacije visokoobrazovne ustanove je moguće proveriti na sajtu Komisije za akreditaciju ili putem pretrage na sajtu Prijemni.infostud.com gde su, u saradnji sa pomenutom komisijom, predstavljene samo akreditovane studije.

 Detaljnije informisanje o konkretnoj ustanovi

Posetom sajtu konkretne institucije i uvidom u informacije o upisnim kvotama, broju prijavljenih kandidata prethodnih godina, potrebnom broju bodova za upis, visini školarine kandidat može da stekne okvirnu sliku o konkurenciji i svojim šansama na prijemnom ispitu. Maturanti mogu otići i lično do fakulteta i visoke škole kako bi na licu mesta stekli prvi utisak o studijama koje žele da upišu.

Priprema za prijemni

Početkom drugog polugodišta na mnogim fakultetima i u specijalizovanim školama počinju organizovane pripreme za prijemni ispit, ali se maturanti spremaju i samostalno ili uz pomoć privatnih časova. Koji god način pripremanja da izaberu, budući brucoši mogu u svakom trenutku da provere svoje znanje i da provežbaju gradivo ili iz informatora koji se kupuju na samom fakultetu ili visokoj školi, kao i iz onlajn testova za pripremu prijemnog ispita, kao i iz testova sa prošlogodišnjih prijemnih gde mogu da pronađu primere testova koji su se našli pred kandidatima prethodnih godina.

Veoma korisni mogu budu konkretni predlozi o organizaciji procesa učenja i najboljim načinima za borbu protiv treme koje mogu da pročitaju u rubrici Saveti za polaganje prijemnog ispita na sajtu Prijemni.infostud.com.

Leave a Reply