Internet

Infostud sproveo istraživanje o upisu na studije

Osnovna motivacija maturanata u Srbiji za studiranjem je želja da steknu više znanja iz oblasti koje ih interesuju kao i razmišljanje da će sa fakultetskom diplomom lakše naći posao.

To je izjavilo skoro dve trećine ispitanih učenika četvrtih razreda srednje škole u nedavno sprovedenom Infostudovom istraživanju o upisu na studije. Sa druge strane, zanimljivo je da otprilike svaki deseti maturant želi da studira kako ne bi morao da se zaposli ili zato što, u tom trenutku, ne zna šta bi drugo radio.

Rezultati istraživanja u kom je učestvovalo 732 učenika četvrtih razreda iz oko 300 četvorogodišnjih srednjih škola iz cele Srbije, pokazuju i da među budućim studentima najveće interesovanje vlada za državnim fakultetima i to za studije u oblasti ekonomije i menadžmenta (16%). Izgleda da su maturanti solidno procenili koji su traženi profili na tržištu rada jer su ovi rezultati u skladu sa podacima sa najposećenijeg domaćeg sajta za zapošljavanje, poslovi.infostud.com, prema kome oko polovine ponuđenih radnih mesta na domaćem tržištu dolazi upravo iz oblasti ekonomije, trgovine i marketinga, menadžmenta i administracije (http://poslovi.infostud.com/info/trazena-zanimanja/). Nakon ekonomije, slede filologija, književnost i pravo a u popularnije oblasti spadaju i studije informatike, medicine/ stomatologije i elektrotehnike. U odnosu na prošlu godinu interesovanje za upis je poraslo za političke nauke kao i za društvene nauke dok za preostale oblasti vlada približno jednako interesovanje. Sa druge strane, u objašnjenjima zašto se većina maturanata odlučuje za državne obrazovne institucije (91%) raste značaj finansijskih faktora – državni fakulteti su jeftiniji i postoji mogućnost studiranja na budžetu. Sledeći razlog je priznatost studija i kvalitet nastave kao i stepen poverenja, s obzirom na i dalje veliki broj neakreditovanih privatnih visokoobrazovnih ustanova. Maturanti koji će studirati na privatnim fakultetima, međutim, kao glavne agrumente za tu odluku navode lakši upis, garantovano zaposlenje, mogućnosti za rad u inostranstvu i veću posvećenost studentima od strane profesora.

Broj maturanata koji nema ideju šta bi studirali je u padu u odnosu na rezultate istraživanja od prošle godine, čemu je svakako doprinelo i sve bolje informisanje maturanata preko Interneta o uslovima i mogućnostima za nastavak školovanja.

U ispitivanju o upisu na fakultete i visoke škole je tokom aprila i maja učestvovalo 732 učenika četvrtih razreda iz oko 300 četvorogodišnjih srednjih škola iz cele Srbije. Cilj istraživanja bio je da se ispitaju stavovi maturanata – učenika četvrtih razreda srednjih škola u Srbiji o izboru studija (zašto nastavljaju obrazovanje, šta i gde će studirati, koji su im najvažniji kriterijumi prilikom izbora studija, kako se pripremaju za upis…). a osmišljeno je i realizovano od strane sajta prijemni.infostud.com, specijalizovanog sajta za upis na fakultete i visoke škole.

Leave a Reply