Internet

Inicijativa za smanjenje birokratskih radnjih vezanih za registraciju .rs domena

Član radne grupe RNIDS-a za dokumentaciju Zoran Torbica pokrenuo je inicijativu za smanjenje birokratskih mera kontrole registranata .rs domena, koju su mahom podržali i članovi stručnih Internet foruma ES i DevProTalk

Dosadašnja domaća praksa primoravala je sve vlasnike kako bivših .yu domena, tako i sadašnjih .rs domena, da prilikom zahteva za registraciju domena dostave skeniranu svu potrebnu dokumentaciju što je s jedne strane nepotrebno (kod registracije recimo .eu domena ne postoji ova procedura), a sa druge podložno manipulaciji usled sveprisutne dostupnosti aplikacija za foto-obradu.

Takođe, ne treba zanemariti ni obimnost, te tdodatne troškove, za uređenja domaćeg registra na ovaj način, jer bi svaki od skoro 50.000 domena morao da se verifikuje na ovaj način.

Većina savremenih registara domena ne traži od registranata  “skeniranu” dokumentaciju uključivši tu i registar evropskih .eu domena. Osim prilično visoke cene za registrovanje domena, sve ovo čini nepotrebnu birokratizaciju procesa koja za uzrok ima samo odvraćanje registranta.

Leave a Reply