Internet

Inostrani konzorcijum na izgradnji optičke mreže u Novom Sadu

Slovenačke firme “Sago”, “E projekt” i “Riko” i proizvođači “Emtele” iz Velike Britanije i “Geneksis” iz Holandije će biti strateški partneri na izgradnji optičke mreže u Novom Sadu.

Nakon usvajanja Zakona o javnom privatnom partnerstvu i koncesijama, javno preduzeće “Informatika” iz Novog Sada, prva je firma koja je dobila privatnog partnera, koji je dobio saglasnost republičke Komisije za javno-privatno partnerstvo. Partneri će imati interes u 75% profita u narednih 25 godina, nakon čega celokupan prihod pripada JKP Informatika.

Optička mreža će biti izgrađena u tri faze narednih 6 godina za gradsko i prigradsko područje Novog Sada. Korisnici će imati pristup širokopojasnom internetu, kablovsku i IP televiziju, a priključak će biti besplatan sa mogućnošću izbora internet provajdera za svaku od telekomunikacionih usluga.

Leave a Reply