Internet

Internacionalizovani domeni najvišeg nivoa (IDN ccTLD)

Na godišnjem sastanku ICANN-a koji je održan 30. oktobra 2009. godine u Južnoj Koreji usvojena su pravila koja omogućavaju registraciju internacionalizovanih domena najvišeg nivoa, IDN ccTLD (Internationalized Domain Name country code Top Level Domain).

IDN domeni omogućavaju korišćenje lokalnog jezika i pisma pri izboru niza znakova koji će predstavljati zemlju na internetu. Države koje podnesu zahtev za lokalizovane domene mogu da koriste samo ne-latinično pismo, a jezik koji se koristi pri forminanju IDN-a mora da bude službeni jezik u toj državi.

Potpuni spisak uslova, koje niz znakova treba da ispuni da bi postao IDN ccTLD, se može naći u dokumentu Konačni plan uvođenja ubrzanog postupka za IDN ccTLD

Leave a Reply