E-servisi · Internet

Internet banka Sberbanke proglašena najboljom u Rusiji

Internet banka Sberbanke za privatna lica pod nazivom “Sberbanka onlajn” predvodi rang listu internet banaka u 2012. godini, na osnovu sveobuhvatnog istraživanja internet bankarstva u glavnim ruskim bankama. Rang lista odražava težinu zadataka koje privatni klijenti banaka mogu da obavljaju koristeći sistem internet bankarstva, kao i temeljnost rešenja i udobnost u obavljanju ovih zadataka.

“Sberbanka onlajn” je jedini sistem sa ocenom A, što znači da je internet banka potpuno funkcionalna zamena bankarsog šaltera i nudi usluge koje obično zahtevaju odlazak u banku (npr. uplate, transferi, otplata kredita, depoziti, podnošenje zahteva za kredit, blokiranje kartica, itd.)

Usluga “Sberbanka onlajn” je dostupna svim klijentima koji poseduju međunarodne bankovne kartice Sberbanke. Sve što je potrebno za korišćenje ove usluge je pristup internetu. Korisničko ime i šifra mogu da se dobiju na bilo kom samouslužnom šalteru Sberbanke.

“Uslugu “Sberbanka onlajn” trenutno koristi preko 3 miliona građana, a ovaj broj i dalje raste”, ističe Viktor Orlovski, viši potpredsednik Sberbanke u Rusiji. “To je direktan dokaz visokog kvaliteta usluga koje nudimo. Konstantno radimo na unapređenju ovog sistema, kako bismo bili u mogućnosti da svojim klijentima ponudimo najkvalitetnije i inovativne usluge”.

Rang listu je pripremila i objavila kompanija “Marksveb renk end riport”. Prilikom određivanja potreba individualnih klijenata u obzir su uzeta tri faktora – onlajn anketa sprovedena na uzorku od 400 korisnika ruskih internet banaka, fokus grupa sastavljena od korisnika ruskih interent banaka i ocene stručnjaka.

Otvoreni su računi u 30 banaka radi izračunavanja rejtinga na osnovu identičnih početnih uslova i u svih 30 internet banaka su proveravani isti faktori: izdavanje debitne kartice, pristup internet banci radi obavljanja uplata i transakcija, deponovanje sume do 5.000 rubalja na račun i obvljanje transakcija.

Leave a Reply