digitalna-agenda
Internet

Internet dijalog Srbije

Internet dijalog Srbije (IDS) je inicijativa, nalik na slične evropske i incijative širom sveta, otvorena za neformalne diskusije i razmenu mišljenja između zainteresovanih aktera iz cele Srbije o pitanjima razvoja, upotrebe i upravljanja Internetom.

Internet dijalog Srbije okuplja i podstiče zainteresovane strane u Srbiji – Vladu, ministarstva, regulatorna tela, poslovni sektor i civilno društvo – da razmene mišljenja i najbolje prakse, daju predloge za nove incijative, mere i zakone koji će poboljšati razvoj i upotrebu Interneta u Srbiji, kao i da razmotre pitanja koja će biti predmet diskusija na sastancima Evropskog dijaloga o upravljanju Internetom.

Internet dijalog Srbije je platforma koja podržava otvorenu diskusiju i uvažava različitosti iskustava svih zainteresovanih strana na putu pronalaženja zajedničkog interesa i smernica za razvoj kojem će sve strane doprineti.

Glavne teme ovogodišnjeg događaja su: digitalna agenda u svetu, Evropskoj uniji i Srbiji, pristup Internetu kao pravo, zaštita privatnosti i zaštita dece na Internetu, razvoj elektronske uprave, poslovanja i obrazovanja, zaštita intelektualne svojine, predlozi modela za realizaciju širokopojasnih pristupnih mreža i druge.

Glavne teme ovogodišnjeg događaja biće:

  • Digitalna agenda u svetu, Evropskoj uniji i Srbiji,
  • Zaštita privatnosti i zaštita dece na internetu,
  • Razvoj elektronske uprave, poslovanja i obrazovanja,
  • Zaštita intelektualne svojine,
  • Pitanje bezbednosti,
  • Predlozi modela za realizaciju širokopojasnih pristupnih mreža.

Leave a Reply