Internet

Piratska partija Srbije: Internet je osnovno ljudsko pravo

U skladu sa skorašnjim dešavanjima Piratska partija Srbije izdala je za javnost sledeće saopštenje: Piratska partija Srbije pozdravlja Izveštaj specijalnog izvestioca Ujedinjenih nacija o promovisanju i zaštiti prava na slobodu, mišljenje i izražavanje, Frenka La Rue, (Dokument o ”promociji i zaštiti prava na slobodu mišljenja i izražavanja”), u kojem se navodi da je slobodno korišćenje Interneta osnovno ljudsko pravo i da je neophodan alat za ostvarivanje spektra ljudskih prava, borbu protiv nejednakosti, za ubrzavanje i pospešivanje ljudskog progresa i da u skladu sa tim, Internet mora biti prioritet za sve države.

Otvoreno društvo za kakvo se zalaže Piratska partija Srbije ne poznaje cenzurisanje slobode javnog izražavanja, limitiranje prava na informisanje i mišljenje, i u skladu sa tim podržavamo Izveštaj ujedinjenih nacija. Zahtevamo od država da postupaju ispravno i odgovorno, kako bi se prestalo sa praksom selektivnog tretiranja sloboda, pravde, prava na mišljenje i izražavanje, ili samovoljnog ugnjetavanja građana od strane vlada, ali i drugih moćnih grupa ili pojedinaca. Ovakve primere flagrantnog kršenja sloboda videli smo u Egiptu i Siriji, postoje i u Kini, a nažalost, i u gotovo svim državama sveta gde vlade daju sebi za pravo da se koriste mehanizmima samovoljnog cenzurisanja Interneta.

Poštovanje i očuvanje ljudskih prava, sloboda i jednakosti su obaveza i odgovornost svih država i pojedinaca i ne smemo dozvoliti da se vekovna teška i ozbiljna borba za ljudska prava i za slobode diskredituje u 21. veku, na vrhuncu ljudske civilizacije. Samo ovako odgovornom politikom odgovorno i humanije društvo kakvom težimo jeste moguće. Internet jeste danas najmoćniji instrument za povećevanje transparentnosti u vođenju politike, u pristupu informacijama, ali i za olakšavanje aktivnog učešća građana u izgradnji otvorenog društva.

Ovakva intervencija Ujedinjenih nacija je naročito značajna danas, u trenutku kada je sasvim izvesno da je tiho započeo novi rat na Internetu, elektronski rat, čime se ozbiljno dovode u pitanje civilizacijske tekovine izjednačavanjem prava na slobodno informisanje građana o političkim pitanjima sa terorističkim aktom. Piratska partija Srbije se zalaže za očuvanje Interneta, za slobode i jednakosti i podržava sprečavanje i kažnjavanje kriminalnih aktivnosti na Internetu.

Zato pozivamo sve državne administracije da ozbiljno razmotre politiku Interneta, kao i da revidiraju prava na intelektualnu svojinu i patenetni sistem, kao i da se odgovorno ophode prema kreiranju zakona protiv kriminalnih aktivnosti. Ne smemo dozvoliti da se aktivnosti na Internetu izjednače sa terorističkim napadima. Time se zapravo samo demonstrira slabost država i nespremnost da se sistematski reše problemi za očuvanje Interneta, a samim tim i društva i pojedinaca. Brutalnim se pokazala spremnost država da koriste represivne mere protiv svojih građana kojima bi pravo na slobodno informisanje i na slobodno iznošenje stavova trebalo da bude zagarantovano i ne sme biti dovedeno u pitanje.

Piratska partija Srbije se zalaže za slobodan Internet jer time je ne samo omogućeno i osigurano poštovanje i uvažavanje ljudskih prava, već je zagarantovan i napredak društva, a samim tim i građana. Pitanje poštovanja ljudskih prava ne sme biti kompromis, to mora biti obaveza svih nas, a pre svega državnih administracija. Države moraju svojim građanima da obezbede neometan pristup sadržajima, kao i fizičkim i tehničkim infrastrukturama koje su potrebne za korišćenje Interneta. Mora se prekinuti sa praksom cenzurisanja sadržaja koja se ogleda u filtriranjima i blokiranjima, ali i neadekvatnim zaštitama prava na privatnost i zaštitu podataka. U skladu sa tim, stav Piratske partija Srbije je: SLOBODNE INFORMACIJE, SLOBODNO DRUŠTVO!

Leave a Reply