Internet · Internet marketing

17 milijardi $ od online oglašavanja

IAB grafikon

Prema rezultatima, koje je upravo saopštili su američki Internet oglasni biro (IAB) i agencija PricewaterhouseCoopers, 2006. godina je bila izuzetno uspešna kada je reč o prihodu ostvarenom od onlajn oglašavanja. Ukupni prihodi od ove vrste oglašavanja dostigli su iznos od čak 16,879 milijardi dolara i za 35 % su veći u odnosu na 2005. godinu.

Prihod od internet oglašavanja u ovom trenutku učestvuju sa 5,9 procenata u ukupnom prihodu od oglasa u SAD i u apsolutnom iznosu ozbiljno se primiču prihodima koje od oglasa ostvaruju američki radio programi.

Ono što je takođe zanimljivo je da model plaćanja oglasa prema broju ostvarenih impresija gotov jednak u odnosu na ostale modele.

FY 2006FY 2005
CPM or Impression48% ($8,102)46% ($5,769)
Performance Deals47% ($7,933)41% ($5,142)
Hybrid5% ($844)13% ($1,630)

Kopiju celog izveštaja u PDF formatu možete preuzeti sa ove adrese.

2006 (Ttl = $16,879M)2005 (Ttl = $12,542M)Type of Advertising$

% share of market

$

% share of market

Display Advertising3,68522%2,50820%Sponsorship4963%6275%Slotting Fees00%1251%
Rich Media (including Broadband Video)1,1927%1,0048%
All Display5,37332%4,26434%
Keyword Search6,79940%5,14241%
Classifieds3,05918%2,13217%
E-mail3382%2512%
Lead Generation1,3108%7536%

Leave a Reply