Društvene mreže · Internet · Internet marketing

2D kodovi u internet marketingu

Magazin Glamour planira da u septembarskom izdanju odštampa 2D kodove na oglasnim stranama koji će omogućiti čitaocima da preko mobilnih telefona “lajkuju” strane na Facebook-u koje pripadaju oglašivačima. Ovo je korak dalje u galopirajućem razvoju 2D kodova, koji daju sve veću interaktivnost štampanim magazinima na američkom tržištu, nailazeći na odličan odziv čitalaca i interesovanje oglašivača.

Primera radi, čitaoci su koristili ove kodove preko 120.000 puta u specijalnom izdanju magazina Sports Ilustrated posvećenom kupaćim kostimima u 2011. godini – svaki klik je zainteresovane dovodio do nove ponude oglašivača, specijalnog popusta, nagradne igre.

Leave a Reply