Internet marketing

ABC UK – Obezbeđivanje sigurnijeg okruženja za onlajn oglašavanje

Poverenje je od vitalnog značaja ukoliko tržište onlajn oglašavanja treba da dostigne svoj pun potencijal. Kako se proces kupovine kreće prema automatizovanom donošenju odluka tako oglašivači moraju da imaju poverenje u onlajn sisteme oglašavanja da bi tržište cvetalo.

U 2011., ABC je upitan od strane JICWEBS-a (Komitet za web standarde UK i Irske) da razmotre mogućnosti CV alata (alati za verifikaciju sadržaja), u pogledu uloge koju ti alati imaju u obezbeđivanju veće transparentnosti u industriji i smanjivanju rizika od lošeg pozicioniranja onlajn oglasa. Osam organizacija je podnelo svoje proizvode na pregled sa ciljem da se ispita sposobnost ovih alata da u realnom vremenu blokiraju ili izveštavaju na prokazivanje oglasa na destinacijama koje su unapred definisane kao neprikladne za kampanju.

Neprikladan sadržaj u ovom kontekstu odnosi se na bilo koje reči koje oglašivač smatra nepodesnim za kampanju, npr. sadržaj koji se odnosi na sukob brendova.

Leave a Reply