Internet marketing

Besplatni seminar “E-mail marketing i praktična primena”

Privredna komora Beograda, Udruženje informatičke delatnosti poziva zainteresovane na jednodnevni besplatni seminar, koji će biti održan u petak, 13. maja 2011 godine, sa početkom u 12 časova, Kneza Miloša br. 12, sala na VI spratu, na temu: ” E MAIL MARKETING I PRAKTIČNA PRIMENA” E-mail Marketing Centar-efektivnost marketing kampanje kroz moćne analitičke i upravljačke alate.

Seminar je namenjen rukovodećoj strukturi i marketing menadžerima malih, srednjih i velikih preduzeća, kao i svim preduzetnicima, i definiše tačne procedure koje treba da primene, da bi uspešno projektovali, pokrenuli i obradili jednu Internet marketing kampanju.

Prijavu možete poslati na e-mail [email protected] ili [email protected]

Agenda seminara

11:30 – 12:00 Registracija učesnika
Uvodni deo
Pozdravna reč predstavnika Privredne komore Beograda i Udruženja poslodavaca Srbije ”Poslodavac” (10 min)
12:00 – 12:45
Predavači:
Nebojša Skenderović, Chief Executive Officer/Founder (Nesk WebArt)
Boris Teodosijević, general manager (Nesk WebArt)

Biografije predavača date su u prilogu poziva u vidu web linka.

Prvi deo

E-Mail marketing, definicije, brza obaveštenja, newsletters, katalozi i saopštenja za javnost, kada koristiti E-Mail marketing
E-Mail marketing platforme
Dozvole i legalnost mail lista, CAN-SPAM akt, definisanje spama
12:45 – 13:00 Pauza
13:00 – 13:45
Drugi deo
Zašto je E-Mail marketing tako efektan i kako animirati klijente?
Prednosti E-Mail merketing servisa
Nulti korak: početne akcije na Internet informacionom sistemu, aktivacija E-Mail marketing sistema
Dizajn template-a, pravila, preporuke i saveti, plain text template, import template-a
Upravljanje pretplatnicima, formiranje mail liste
Slanje marketing kampanje, procedure i provere
13:45 – 14:15 Pauza za ručak
14:15 – 15:00
Treći deo
Izveštavanje, kontrolni panel, aktivnost primalaca, aktivnost linkova, prosleđivanje kroz socijalne mreže
Worldview, otvaranja i klikovi, E-Mail klijenti, bounce summary i upoređenje marketing kampanja
E-Mail open rates i povećanje open rates-a
Cloud koncept E-Mail marketing centra i potpuna kontrola sistema
15:00 – 15:15 Pauza

15:15 – 16:00

Četvrti deo

Cene E-Mail marketing centra, standardno tarifiranje i tarifiranje na mesečnom nivou
Kako legalizovati postojeću mail listu?
Ljudski resursi za projektovanje Internet marketing kampanje (strategija, taktika, informaciona struktura, dizajn)
Zaključak

Leave a Reply