Internet · Internet marketing

E-PR sve prisutniji i u Srbiji

Na stranicama Danasovog dodatka posvećenog računarskim tehnologijama – Commedia od 9. aprila, pod naslovom Razvoj srpskih news portala, objavljen je intervju sa Milojem Sekulićem, direktorom sektora za E-PR u agenciji McCann Erickson Public Relations, prvoj agenciji u Srbiji koja je formirala poseban sektor za primenu mogućnosti Interneta u odnosima sa javnošću.

Brzi razvoj news portala, ali i specijalizovanih news sajtova u Srbiji, posledica je nekoliko faktora. Svakako da je najznačajniji postizanje kritične mase stanovnika koji su onlajn, kaže Sekulić i dodaje da je zvanična statistika tvrdila da je još 2006. godine u Srbiji jedna četvrtina stanovnika koristila Internet.

Pesimisti će reći da je čaša tri četvrtine prazna, dok se optimisti raduju jer je jedna četvrtina već puna.

Oni realni će se zamisliti nad zaključkom istraživanja CePIT-a koje sugeriše da oko 1.500.000 ljudi koristi Internet, koji predstavljaju marketinški zanimljivu grupu, objašnjava nekadašnji urednik E-magazina.

On kaže da se zbog sve većeg broja korisnika Interneta u ovom mediju pojavila značajna količina novca i iznosi podatak sa foruma www.devprotlak.com da je u 2007. godini na onlajn oglašavanje utrošeno 800.000 evra i da se očekuje da će u 2008. godini ta cifra biti barem trostruko veća.

Ako sve ovo znamo, jasno je zašto se više ne dešava da se, na primer, pokrene novi magazin ili, posebno, dnevne novine, a da na njihov veb-sajt čekamo po nekoliko meseci, kaže Sekulić.

O trendu specijalizacije news sajtova u Srbiji Miloje Sekulić kaže: Sa jedne strane, vremena imamo sve manje, a sa druge, preplavljeni smo informacijama. Vlasnici sajtova zato nastoje da prepoznaju potrebe za tipom, količinom i načinom dostave informacija koje zadovoljavaju potrebe određenih grupa.

Leave a Reply