E-servisi · Internet · Internet marketing

E-TRGOVINA 2009 – prva najava izlaganja

E-trgovina 2009 – IX međunarodna konferencija o elektronskoj trgovini i elektronskom poslovanju održaće se iove godine na Paliću u terminu od 22 do 24.04.2009.god. Cil konferencije je upoznavanje privrednika sa aktuelnim trendovima u oblasti e-poslovanja i mogućnostima da prikazana rešenja i iskustva, primene u svom okruženju i unaprede svoje poslovanje.

Konferencija E-trgovina je najveći skup o e-poslovanju u Srbiji, posvećen praćenju nastanaka i razvoja domaćeg i regionalnog (Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, BIH, Makedonija, Rumunija …) e-commerce i e-business tržišta.

Posvećena je popularizaciji elektronskog poslovanja u Srbiji i regionu jugoistočne evrope. Namenjena je poslovnim ljudima koji su zainteresovani da se informišu o savremenim dostignućima u ovoj oblasti, i mogućnostima za njihovu primenu u našoj zemlji i SEE regionu.

To se posebno odnosi na prikaz rešenja koja su već ostvarena u našoj praksi, tako da će se i ove godine pored prezentacija radova i organizovanja diskusija u okviru predviđenih tematskih oblasti, dodeliti priznanja ” E-TRGOVINA AWARD 2009 ” za najbolja domaća e-business i e-commerce rešenja u protekloj godini.

visa.jpgSkup predstavlja mesto okupljanja domaćih i inostranih stručnjaka iz ove oblasti sa ciljem da učesnicima skupa ( preduzetnicima, menadžerima, informatičarima, i svima koji žele da unaprede svoje poslovanje ) omogući analizu trenutnog stanja, kao i da ukaže na moguće pravce daljeg razvoja elektronskog poslovanja

Program

Iz programa E-trgovina 2009 u prvoj najavi izdvajamo sledeće teme:

– “Web analitika u sluzbi povećanja profitabilnosti e-trgovine”, Tatjana Lukić
– “Upotreba drustvenih mreza u poslovne svrhe”, Nebojsa Radovic
– “Content management misterija”, Vladimir Zivaljevic
– “Šta je content marketing?”, Dragan Varagic
– “Šta je to online reputacija?”, Jelena Jovanovic
– “Case study: O korišćenju blogova”, Dragana Djermanovic
– “Upravljanje rizikom u elektronskom bankarstvu”, Branko Zivanovic

Leave a Reply