E-servisi · Internet marketing

Elektronska trgovina u Srbiji – Razvoj i prepreke

Pomoćnik ministra u Sektoru za informaciono društvo, Sava Savić, uzeo je učešće na skupu Privredne komore Beograda “Elektronska trgovina-razvoj i prepreke” .

Skup je organizovan sa ciljem da se na jednom mestu, spajanjem privrednog sektora i državne administracije, razmotre svi aspekti neophodni za dalje unapređenje i primenu elektronske trgovine u Republici Srbiji i targetiraju prepreke koje je potrebno otkloniti.

Predstavnici privrednog sektora na skupu su istakli da je Srbija zemlja sa velikim potencijalom u ovoj oblasti i da procenat obavljenih elektronskih transakcija pokazuje tendenciju rasta iz godine u godinu, ali da je neophodno dalje unapređivanje kroz saradnju privrede i državne administracije, jačanje IKT infrastrukture, digitalne pismenosti, kao i dodatno usklađivanje pravnog okvira.

e-trgovina

U skladu sa tim Savić je upoznao prisutne sa aktivnostima Ministarstva usmerenim ka unapređenju upotrebe elektronskih transakcija i razvoju elektronske trgovine kao i sa aktivnostima dodatnog uređenja zakonodavnog okvira kroz izradu nacrta Zakona o elektronskom poslovanju. Ovaj zakon bi trebalo da pravno uredi elektronsku identifikaciju, elektronski potpis, elektronski pečat, registrovanu elektronsku poštu, vremenski žig, elektronski dokument kao i autentikaciju veb sajtova čime bi se dala osnova za pravno uređenu i tehnički pouzdanu elektronsku interakciju između građana, preduzeća i javnog sektora, a samim tim i značajno uticalo na razvoj elektronske trgovine.

Takođe, Savić je istakao da Ministarstvo aktivno radi na projektu e-biznis, čiji je cilj jačanje konkurentnosti srpske privrede kroz jačanje privatnog sektora, posebno malih i srednjih preduzeća i razvoj elektronskog poslovanja. Kroz projekat bi se izvršilo jačanje pravnog i institucionalnog okvira radi stvaranja boLjeg okruženja za elektronsko poslovanje u Srbiji i doprinelo razvoju primene elektronske trgovine uz sistemsko uređenje elektronske fakture.

Na skupu je zaključeno da je ovakva saradnja i dijalog privrednog sektora i državnih organa izuzetno značajna za dalji razvoj elektronske trgovine i da je svakako treba nastaviti uz uključenje svih relevantnih državnih institucija.

2 thoughts on “Elektronska trgovina u Srbiji – Razvoj i prepreke

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Cini se da je bio red da se na ovom skupu pomenu i nize navedena dokumenta iz 2006. koja se nalaze na sajtu Republickog sekretarijata za javne politike.

  Dokumenti

  Mišljenje na obrazlozenje Nacrta zakona o elektronskom poslovanju:
  http://www.rsjp.gov.rs/misljenja/404/mis/25%20Misljenje%20na%20obrazlozenje%20Nacrta%20zakona%20o%20elektronskom%20poslovanju.pdf

  Prilozi

  – Obrazloženje Nacrta zakona o elektronskom poslovanju:
  http://www.rsjp.gov.rs/misljenja/404/obr/Obrazlozenje%20Nacrta%20zakona%20o%20elektronskom%20poslovanju.pdf

  – Nacrt zakona o elektronskom poslovanju:
  http://www.rsjp.gov.rs/misljenja/404/nac/Nacrt%20zakona%20o%20elektronskom%20poslovanju.pdf

  – Analiza efekata Nacrta zakona o elektronskom poslovanju:
  http://www.rsjp.gov.rs/misljenja/404/ana/Analiza%20efekata%20Nacrta%20zakona%20o%20elektronskom%20poslovanju.pdf

 2. Аца

  Ма о чему они разглабају?! Како да се говори о електронској трговини у Србији када нису могуће девизне уплате? А да не говорим о тридесетодневном задржавању пошиљки на царини и баснословним вредностима царине!

Leave a Reply