Internet · Internet marketing

Google AdSense i zvanično podržao srpski jezik

Google”-ov program za  kontekstualno oglašavanje “Google AdSense lokalizovan je na srpski jezik i moći će da prikazuje srpske reklame. Vlasnici sajtova koji već koriste ovaj program treba samo u svom korisničkom nalogu da promene jezik,  ponovo naprave oglasne jedinice i preuzmu novi kod kojem će dodati (ili zameniti postojeći najčešće korišćeni parametar “hr” u “sr”) linuju:

google_language = 'sr'

Lokalizacijom programa “AdSense”  na srpski jezik treba očekivati mnogo veći broj reklama iz Srbije i razvoj oglasne delatnosti ovog tipa, te indirektno i razvoj celokupnog srskog dela Weba. Ovo će biti korisno, kako  za “Google”, tako i za domaće veb mastere i vlasnike sajtova koji će biti stimulisani da kreiraju kvalitetnije Web sajtove od kojih će imati realan i veći prihod.

Leave a Reply