Internet · Internet marketing

Google menja početnu stranicu zbog oglašavanja

Google trenutno testira velike izmene na svojoj početnoj stranici za pretraživanje interneta, uključujući zamenu crne horizontalne linije s aopcijama logom u sivoj boji. Kad se klikne na logo, dobija se sedam alternativnih servisa na stranici za pretraživanje, s aopcijom otkrivanja još 8 usluga. Stručnjaci navode da ovaj potez ima za cilj promovisanje Googleovih poslova bez opterećenja početne stranice. Novi izgled Googleove stranice trenutno je ponuđen ograničenom broju korisnika.

Ove izmene bi trebale da omoguće web sajtu da koristi dodatne ikone bez opterećenja dizajna početne stranice, kakvu ima Yahoo. Druga stvar na koju utiču je da stranica izgleda poput njihovog operativnog sistema “Chrome netbook”. Bez obzira na to da li koristite operativni sistem “Chromebook” ili Googleov web, izgled stranice je isti.

Još jedna posledica izmena je da su korisnicima sada potrebna dva klika da dođu do servisa “slike” ili “vesti”, umesto jednog, kao što je bilo do sada. Google će od toga imati finansijsku korist, jer će korisnike izložiti većem broju reklama.

Leave a Reply