Internet marketing

Google prihodi od oglasa veći od prihoda štampanih medija u SAD

Reč je o Statista.com poređenju Google polugodišnjih prihoda i prihoda (od klasičnog oglašavanja) svih američkih štampanih medija

Google je u prvih šest meseci ove godine ostvario (globalne) prihode od 10,9 milijardi američkih dolara, dok su (sve) američke medijske kuće na prodaji oglašavanja u novinama i časopisima prihodovale tek 10,5 milijardi dolara.

Valja napomenuti kako u statistiku nisu uključeni prihodi od oglašavanja na internet stranicama novina i časopisa.

Leave a Reply