Internet · Internet marketing

Internet menja poslovanje

Minsitarstvo priprema priručnike Šta kupiti na internet i Kako biti preduzetnik na internet, najavila državni sekretar Jasna Matić na konferenciji Tehnobenk 2011.

Bankarski sektor u Srbiji je prvi počeo da hvata korak sa svetom i zahvaljujući tome građani imaju mogućnost da koriste napredne usluge električnog bankarstva koje im štede vreme, izjavila je državni sekretar za digitalnu agendu u Ministarstvu kulture informisanja i informacionog društva Jasna Matić na otvaranju Jedanaeste konferencije posvećene bankarskim tehnologijama Tehnobenk 2011 kazala da se uvođenjem elektronskog poslovanja građani navikavaju na mogućnost da svoje poslove obavljaju preko Interneta, čime izbegavaju čekanje u redovima i gubljenje vremena.

Trend u celom svetu je da Internet i svetsko umrežavanje menjaju biznis modele koji sada posluju na globalnom tržištu, na kome bi preduzetnici trebalo da nađu svoje mesto, kupce sa kojima će graditi odnos lojalnosti, ali i sistem logistike, odnosno dostave i naplate, objasnila je jasna Matić. Ona je dodala da će Ministarstvo u cilju popularizovanja ove vrste poslovanja u Srbiji napraviti dva priručnika “Šta kupiti na Internetu” i “Kako biti preduzetnik na Internetu”.

Matićeva je navela da se zajedno sa “Poštom Srbije” radi na projektu koji je usmeren na olakšavanje logistike za izvoz pošiljki male vrednosti koji će na taj način povećati izvoz, jer će mali preduzetnici moći da šalju male pošiljke svojih proizvoda širom sveta, a da im troškovi carinjenja i logistike ne opterete proizvod i učine ga manje konkurentnim.

Dvodnevna konferencija i izložba posvećena bankarskim tehnologijama Tehnobenk 2011 održava se 13. i 14. aprila, a njeni učesnici su i članovi Udruženja informatičke delatnosti PKS. Takođe, oni će učesnicima predstaviti I značaj I pogodnosti Sertifikacionog tela PKS.

Leave a Reply